Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toch is 't wat, en niet het hoe, het zaad geweest dat deze zaaier uitgestrooid heeft over zijn land.

Wat heeft hij, in zijn zeventigjarig leven, ons gebracht?

Een nieuw geluid in onze dagbladpers en een nieuwe geboorte in onze taal.

Een nieuwe Kerk voor een oud geloof en een nieuw perspectief voor Groens politieke partij.

Een nieuwe politiek en een nieuw politiek beginsel. Een smeden van een coalitie-realist; naief-geloovig en naief-ookijdel — toch zoo slim een politieke tacticus en veldheer als wij zelden er een hadden; mild van hart en nobel in veel trekken en toch zoo onkieschkeurig als het gaat om 't doel; een sirijdkarakter en een prediker; een christen naar den geloove maar een liberaal naar heelde gedraging van zijn geest; een zestiendeeuwsche Calvinist in plooi met het moderne denken — zoo rees, van zeventig jaar geleden uit Maassluis, tot nu, op vele die men „monsterverbond" mocht heeten maar die dan toch een geniaal kunstwerk was, daar zij uit vroeger bittere tegenstanders saamgeklonken was, na bruizeling van wat weleer zoo vast verbonden scheen. Herschepping door breken eerst en weer hersmeden dan, het werk eens Siegmunds en eens Siegfrieds door één man verricht.

Het volk omploegd, doorwoeld, vaneen gespleten door een kouter van partijgeest. Maar zijn aangelengden en verslapten geest ververscht, zijn vadsigheden uitgewied, zijn zeer behagelijk verburgerlijkte ziel herwekt tot nieuwen strijd voor oude idealen.

Maar ook — het noodlot van den cirkelgang heeft reeds getroffen en de maaier oogstte niet wat hij te zaaien waande — een weer-verondiepen der nieuwe geestesbron, een banaliseering van Kuyper in de Kuyperianen, van zijn kracht in hun (althans in veler) starzinnigheid, van zijn beeldend geloof in hun dorren letterdienst, van zijn zelfbewustzijn in hun eigendunkelijkheid en zelfgenoegzaamheid, van zijn

Sluiten