Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland.

Dr. Abraham Kuyper.

Den 29s,en October 1837 te Maassluis geboren, wordt Dr. Abraham Kuyper Dinsdag zeventig jaar.

Wie hem, als ik, nog dezer dagen persoonlijk heeft ontmoet; wie zelfs maar alleen gezien heeft zijn jongste portretten met den Caesarskop op de breede schouders; wie daarbij ook kennis gemaakt heeft met zijn laatste boek: Om de oude wereldzee, heeft den indruk, dat bij dezen zeventigjarige van seniele aftakeling nog in geenerlei opzicht sprake is.

Maar zelfs bij 'n kracht-mensch als hij, bij wien nog niets aan öp-zijn doet denken, éér alles de verwachting wekt van nog-jaren-meekunnen, verbindt zich toch aan het feit van zijn nu-zeventigjaren-zijn de weemoedige gedachte aan het naderen van den nacht, waarin niemand werken kan.

En als dan zoo iemand een werker is geweest en nog is als Dr. Kuyper, kunt gij aan zooveel energie niet onthouden uw bewondering.

Die bewondering zal zeker geen zijner landgenooten Dr. Kuyper op zijn zeventigsten verjaardag onthouden.

Zeker, hij die zich mag verheugen in de sympathie van een groot deel zijner medeburgers, weet ook, dat hij aan een ander niet minder groot deel, op zijn zachtst uitgedrukt, min sympathiek is.

Niemand wordt onder onze tijdgenooten in Nederland zoo innig geliefd, maar ook zoo hartgrondig gehaat; zoo schier tot adoratie toe vereerd, maar ook zoo diep verguisd; heeft zooveel vrienden, maar ook zooveel vijanden, als hij.

En dat kan ook niet anders.

Want wel is hij geen militante natuur, maar uit de vastheid van zijn overtuiging en de kracht van zijn machtig

Sluiten