Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en levensbeschouwing, waarover ik hierboven reeds sprak, bij zijn optreden vond.

De strijd, die niet alleen in ons land, maar in heel Europa sedert de vorige eeuw wordt gestreden.

De strijd tusschen de christelijke en anti-christelijke werelden levensbeschouwing.

De strijd van de anti-christelijke wereld- en levensbeschouwing, ontstaan — naar hij zoo uitnemend zag — waarlijk niet alleen en uitsluitend door en uit de groote Fransche revolutie, maar zeer zeker ook door en uit de pantheïstische, straks atheïstische philisophie, die, na Kant, in Duitschland opkwam — tegen het positieve Christendom.

Voor dit zijn werk, wat hij gewerkt heeft; voor dezen zijn strijd, dien hij gestreden heeft, zijn wij den zeventig-jarige dankbaar.

Dr. W. GEES1NK.

Arnhemsche Courant.

Heden bereikt Dr. A. Kuyper den 70-jarigen leeftijd, maar van hem is minder dan ooit van iemand waar, dat daarmede de grens des ouderdoms wordt overschreden. Men behoeft slechts het portret van dezen 70-jarige te aanschouwen, dat men juist in de laatste weken overal in tijdschrift en winkelkast kon zien ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste deel zijner reis „om de oude wereldzee", om er van overtuigd te worden, dat hij naar lichaam en naar geest nog een man is met volle levenskracht en levenslust, en allerminst een grijsaard wiens levenstaak kennelijk ten einde neigt. Voor hem allereerst, maar ook voor de velen die in hem vereeren hun bezielden en genialen leider zoowel op het staatkundig terrein als op

Sluiten