Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gebied van den godsdienst, zijn deze onverzwakte kracht en energie terecht een bron van vreugde, een reden tot dankbaarheid, en een hoop tevens op een zegenrijken arbeid nog gedurende een aantal jaren. En al kunnen wij ook niet in hunne meening deelen, dat Dr. Kuyper's arbeid en streven voor land en volk zegenbrengend is, toch erkennen wij dat hij is een man van buitengewone gaven, een intellectueele reus, een redenaar en schrijver van ongewone begaafdheid, een der grootste Nederlanders van onzen tijd, en als zoodanig ook brengen wij, hoewel op staatkundig gebied zijn felle tegenstanders en bestrijders, hem op dezen dag onze eerbiedige hulde.

Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande und Belgien,

Zum siebzigsten Geburtstag des Minister=Prasidenten a. D.

Dr. A. Kuyper.

Am 29. October feierte der frühere Minister-Prasident Dr. A. Kuyper seinen 70sten Geburtstag. Nicht nur die klerikale, sondern auch ein Teil der liberalen Presse pries in Leitartikeln die hervorragenden Eigenschaften des Jubilars als organisirender Staatsmann, als Theologe und namentlich als Journalist. Mit Recht. Denn wenn man den Bliek über die lange Reihe noch lebender niederlandischer Staatsmanner gleiten lasst, dann findet man unter ihnen kein einziges so vielseitiges. glanzendes Genie wie Dr. A. Kuyper. So lange er und der Katholik Schaepman in der Zweiten Kammer sassen, wehte ein frischer Wind durch die haufig muffigen Raume, der auch den schwacheren Geistern gute Gedanken zufachelte. Man wusste nicht, was man an Dr. Kuypers Reden mehr

Sluiten