Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diesen breiten Schultern vermag die Last künftiger Staatssorgen noch leicht zu ruhen und in dem machtigen Kopf sitzt Denkkraft genug, um zahlreiche Gegner von ihrer geistigen Minderwertigkeit zu überzeugen.

Möge dem Jubilar die körperliche und geistige Kraft noch lange erhalten bleiben zum Wohle seiner Partei, zurZierde der niederlandischen Journalistik!

Qe Echo.

Dingen van den Dag.

Bij den zeventigsten jaardag van Dr. A. Kuyper.

Toen tien jaar geleden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Standaard, dat terecht als een feest van haren stichter en eminenten leider werd gevierd, aan Dr. Kuyper in het Paleis voor Volksvlijt een indrukwekkende hulde werd gebracht, als in ons land nauwelijks ooit een Koning was beschoren, toen eindigde de held van heffeest zijn gloedvol, kernachtig en beteekenisvol woord van dank met de bede van Da Co sta:

Voor mij, één zucht beheerscht mijn leven,

Eén hooger drang drijft zin en ziel,

En moog' mij d'adem eer begeven,

Eer ik aan dien heil'gen drang ontviel.

'tIs om Gods heiige ordinantiën,

In huis en kerk, in school en staat,

Ten spijt van 's werelds remonstrantiën,

Weer vast te zetten, 't volk ten baat....

En daarmede had hij het wijde veld van zijn machtige bemoeienis vrijwel in zijn geheelen omvang aangeduid: Huis, Kerk, School, Staat. De dichter had er ook de Kunst

Sluiten