is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overziet. Ook klinkt daarin bijwijlen krachtig de nationale toon die meer in zijn geschriften, voorzoover niet ten bate van één bepaald „volksdeel" gespecialiseerd, uw vaderlandsch hart treft. Of die blik altijd scherp en juist speurt, of het verstand altijd logisch combineert, of de gevolgtrekking vrij is van tendenz — het zij nu daargelaten. Zeker is hetgeen deze geest u aanbiedt altijd belangwekkend, veelal leerzaam, zelfs een enkele maal groot. En van het boek gaat dezelfde bekoring uit, die velen ook van een zelfs oppervlakkige aanraking met des schrijvers persoon ondervinden en die in dit geval niet door de politiek, zijn

politiek, vernietigd wordt.

Op staatkundig gebied zouden wij heden Dr. Kuyper het liefst rust toewenschen; maar men wenscht iemand op een feestdag nu eenmaal niet toe wat hij zelf blijkbaar niet begeert. Als Nederlander van beteekenis zij hij op dezen dag gehuldigd ook door degenen van wie een zeer verre afstand hem scheidt.

Nieuwe Zutfensche Courant.

Men moge met zijn politiek streven instemmen of het gevaarlijk achten, slechts kleinzieligheid kan betwisten dat Dr. Kuyper tot de grootsten der grooten behoort in Nederland. Als journalist, als schrijver, als staatsman en als minister heeft hij de bewondering van vriend en vijand weten te verwerven, en zoekt nu zijns gelijke te vergeefs in onze dagen.

Een reuzenfiguur irr alle opzichten, heeft hij zijn groote talenten, zijn ontzaglijke werkkracht in hoofdzaak gewijd aan de anti-revolutionaire beginselen. Die beginselen heeft hij tot eere gebracht; van een klein hoopje, dat nauwelijks