Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leider eener staatspartij, die niets heeft dan felle vereerders öf hevige vijanden., maar die niemand onverschillig en bij niemand populair is ....

In 'n hoekje van 't studeervertrek gingen we zitten voor 'n rustig gesprek, bij 'n kleine tafel, elk met 'n sigaar. Ik wachtte tot m'n gastheer wat zeggen zou, maar hij wachtte eveneens ik moest vragen ....

„Professor: het doel van m'n komst heb ik u geschreven. Ik hoop, dat u het niet kwalijk neemt "

Een lach — van den vakman — op het sprekende gelaat vóór me, en 'n vroolijk handgebaar: „Dat zijn van die dingen, die ondergaan moeten worden. Vraag maar öp....

En ik vróeg op En de heldere stem klonk met die

mooie volheid, welke den hoorder zoo boeit, en m'n buurman vertelde: „In Maassluis ben ik geboren; m'n vader was daar predikant. Maar ik was nog 'n kleine vent, toen we naar Middelburg verhuisden, waar ik tot m'n elfde jaar bleef. Maar ik weet nog héél goed, wat er in die dagen voorviel. En het heugt me nog, dat ik daar voor het éérst Hasebroek heb gezien, die naar Middelburg was beroepen als orthodox predikant. Je hadt daar toen n feilen strijd tusschen de regenten en het volk.... Zulke dingen blijven

je bij Ik herinner me nog, dat de grondwet in'48 werd

afgekondigd van de pui van het raadhuis. Maar ik was toen 'n wilde knaap, en dol op de zee. Den heelen dag zat ik daar, en ik dróómde d rvan, om met het kolenschip „Stranger" het zeegat uit te gaan. Ik wou met alle geweld naar de Kweekschool voor de Zeevaart. Toen kreeg m'n vader 'n beroep naar Leiden. En van mij hing de beslissing af, of hij 't aan zou nemen. „Als jij nou naar zee wil," zei m'n vader, „dan blijf ik hier; anders ga ik naar Leiden". En we gingen naar Leiden. Daar kwam ik op het gymnasium, en daar maakte ik de Aprilbeweging mee van '53; daar was ik toen de coeur et d ame in ....

Sluiten