is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

clientèle. Er zijn zulke kleine worstelingen in dit land. Twee globale overtuigingen zijn het feitelijk, die scherp tegenover elkander staan. En dat ontneemt alle vastheid

aan het publieke leven''.

„Is ons land in dit opzicht 'n exceptie, professor! Of is

dat verschijnsel algemeen?

„Zeker, algemeen. Dat wil zeggen: Geleidelijk zal het overal daarop uitdraaien. Wij zijn in het politieke leven altijd vóór. In Engeland is nu een systeem verdedigd, ik heb er met de heeren daar over gesproken, dat is feitelijk het stelsel, dat al in onze schoolwet zit van '57 . . ."

„Maar tusschen de vrijzinnig-democraten en de sociaaldemocraten is de strijd toch óók al fel genoeg", zei ik zoo en passant.

„Dat zal je altijd zoo zien in 't leven. Er is nooit feller strijd dan wanneer twee broers uit één gezin het aan den stok krijgen . . . Maar, om daar nog even op terug te komen, ik zie in het groote voortgaan der stroomingen ten slotte een strijd tusschen het Arische en het Semietische element. De Ariërs moeten den Semietischen doop ondergaan".

„Wat beteekent dat, professor?" vroeg ik, niet zonder bevreemding.

„Dat zal ik je zeggen: Ik geloof natuurlijk vast aan het bijbelwoord, dat Japhet wonen zal in de tenten van Sem. En zoo zie ik in het anti-Semietisme geen strijd alleen tegen de Joden, maar bovenal tegen het Christendom. Lees maar het hoofdstuk: „Het Joodsche probleem" in mijn nieuwe boek. Kijk, hier heb ik het. Ik heb het juist vanmorgen gekregen. Een lijvig foliant, hé? Ik had zelf niet gedacht, dat het zoo dik worden zou. Ik heb daar mijn opinie over de Joden duidelijk gezegd. Het zal misschien niet alles instemming bij ze vinden, wat ik daar geschreven heb. Maar ik houd van Joden. Van m'n kinderjaren af heb