Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedenk daar nu bij, dat hij elke week ook een godsdienstig blad, De Heraut, redigeert en daarin geeft wat men een schriftelijke preek zou kunnen noemen, op totaal ander gebied dan de politiek, die in De Standaard behandeld wordt. Ook dit wijst op een overeenkomst met Napoleon, die onmiddellijk na elkander allerlei onderwerpen kon behandelen. „Ik heb allerlei laden in mijn hoofd", placht hij te zeggen: „is een onderwerp afgedaan, dan sluit ik de lade en trek een andere open". Alleen bij zeer klaar, precies en ordelijk denken is dit mogelijk.

Als minister toonde Dr. Kuyper, dat bij hem steeds aanwezig was devue générale. Hij verloor nooit uit het oog, dat de taak van een staatsman niet alleen is, te administreeren, maar ook te ontwikkelen. Met name was hem als ministerpresident steeds leidende gedachte, dat de Regeering heeft te bevorderen de verhooging der nationale welvaait en daartoe leiding en steun te geven heeft. Hij is jurist zoo goed als de beste: maar hij dacht als leider der Regeering in de eerste plaats oeconomisch, wat helaas niet van veel juristen kan gezegd worden. Zijn plannen tot organisatie van het vak-onderwijs zouden, waren zij uitgevoerd, onze nationale productie aanmerkelijk hebben verhoogd. Zijn octrooiwet zou Nederlandsche uitvindingen hebben beschermd.

In het parlement vond hij alleen in Van Houten een tegenstander, die zijn portuur was.

En als regeerder ontwikkelde hij een prestige en een zelfbewuste kracht, die hem als een eeretitel den gloeienden haat van alle vijanden der maatschappelijke orde verwierf.

Toch klaagde deze man op het toppunt zijner macht over de eenzaamheid van zijn post. Begrijpelijk! Geesten, die zoo ver boven hun tijdgenooten uitsteken, werden door weinigen begrepen en door velen, die hen niet begrijpen,

Sluiten