is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berommelige 80aarige Krig, uden at fremhaeve, hvad Datidens Kristne maatte lide for deres Tro. Havde det lille Folk ikke haft Oranjefyrsterne, der sogte Hjaelp i Bon og Paakaldelse hos Kongernes Konge, var detie „andet Israël" vel naeppe mere at finde paa Eoropas Kort som selvstaendig Stat Kuyper og hans Maend plejer paa private og offentlige Moder at begynde med at nedkalde Guds Belsigelse over det Arbejde, man agter at udsore. De veed af Erfaring, hvtiken Kraft der ligger i en aerlig Bon, opsendt i Jesu Ravn.

Saa vidt mig bekendt, er der med Undtagelse af Skolland intet Land i Berden, hvor isaer blandt Middelstanden og den lavere Del af Befolkningen et saadant Troens Mod og Offervilliged har givet sig til Kende som ved Osrettelsen af Bibelskolerne i Nederland. Til Trods for, at Dr. Kuyper for Ojeblikket ikke sidder i Ministerstolen, ubsver han med alle de forstellige Talenter, son Gud har givet ham. en meget stor Intflodelse, og usandsynligt er det ikke,- at Folket igen kalder paa ham som Minister.

En „troende" Forer som Dr. Kuyper kan en Nation ikke vaere taknemmelig nok for, selv om man veed, at han ikke er ufejlbar.

Ylst, 1 November 1907.

B1LH. CARSTENS.

De Grondwet (Amerika).

Doctor Abraham Kuyper.

1837. — 29 October. — 1907.

Op den 29sten October e. k. zal het 70 jaren geleden zijn dat Abraham Kuyper het levenslicht aanschouwde. In Neder-