is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Nieuwe Kerk was de heer Karres, vroeger eigenaar van een groote kuiperij op de N. Z. Voorburgwal te Amsterdam. Den avond toen de volgelingen van Kuyper de Nieuwe Kerk innamen, gaf hij hun de sleutels, en van dat oogenblik hoorde men in Amsterdam niets anders dan: „Karres is van kuipersööas nu Kuypers knecht

Vele herinneringen zou ik nog kunnen melden, maar het zou te veel plaats in De Grondwet innemen. Wij hopen echter, dat op 29 October e. k. Kuyper moge ondervinden hoe groot de achting voor hem is van het Nederlandsche volk. Laten wij nooit vergeten, dat Nederland en de geheele beschaafde wereld, in Abraham Kuyper een groot man bezit; groot in karakter, groot in daden, groot in een liefdevol hart voor zijn volk en land. Al moge er op den 29sten October e. k. ook zeventig jaren voorbij zijn gegaan sinds hij het eerste levenslicht aanschouwde, wij hopen toch, nu zijn levenszon in het Westen meer en meer wegzinkt, zij nog vele jaren ons land en volk zal beschijnen met den gulden gloed harer ondergaande stralen.

Ons volk bezit in hem een vurig Vaderlander;

Oranje, een geuzenhart met pantserstaai omsmeed,

De godsdienst, een kampioen met hooge vrijheidsstander;

De wetenschap, een zoon; de kunst, een groot poëet.

New York. C. J. B. VAN DER DUYS.

De Hope (Amerika).

L)r. A. Kuyper's Zeventigste Geboortedag.

Den 29sten October j.1. vierde men feest in Den Haag. Dr. Kuyper had op dien dag den zeventigsten mijlpaal van