Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Arnhemsche Courant 338

Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande. — zum7o.oe-

burtstag des Minister - Pr. a. D. Dr. A. Kuyper 339

Echo (De). — Dingen van den Dag : Bij den 70sten jaardag van Dr. A. Kuyper 341

Eigen Haard. — Dr. A. Kuyper, anno aetatis LXX, door J. Postmus. . 345

Enkhuizer Courant. — Artikel door Prins Joris 353

Globe (De). — Dr. A. Kuyper 355

Haagsche Courant. — Een zeventigjarige 360

Leven (Het). — Bij den 70steu verjaardag van Dr. A. Kuyper . 366

Middelburgsche Courant. — Artikel door „Torenwachter" . . . 368

Nederlandsche Spectator (De). — Kuyper, door Dr. L. H. Wagenaar 369

Neerlandia. - Dr. a. Kuyper 376

Nieuwe Arnhemsche Courant 382

Nieuwe Courant (De). — Dr. Kuyper 385

Nieuwe Zutfensche Courant 386

Nieuws van den Dag (Het) — Dr. A. Kuyper, door J. Woltjer . 387

Nieuwsblad van het Noorden. — Dr. Abraham Kuyper . . . 393

Nieuwsblad Vooruit. — Dr. Kuyper, door Mr. Antonio .... 396

Oprechte Haarlemschë Courant'. — Dr. a. Kuyper, door w. f. b. 401

Telegraaf (De). — Dr. Abraham Kuyper, door Kijker 404

Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. — Dr. Kuyper . 412

Vaderland (Het). — Een 70-jarig tijdgenoot 418

Volk (Het). — Kuyper's feest • 422

Vrije Socialist (De). — Dr. a. Kuyper 424

Aanhangsel: De Locomotief. — Dr. a. Kuyper,door o. k. Eiout . 426

IV. BU1TENLANDSCHE BLADEN.

Le XXe Siècle. — Doktor Kuyper. Un théologien homilie d'Etat . 434

L'Univers et le Monde 442

Allgemeine Rundschau. Dr. Abraham Kuyper 445

Kölnische Zeitung. — Dr. Abraham Kuyper als Siebzigjahriger . . 447

Vossische Zeitung 451

The Banner. — Dr. Abraham Kuyper, door H. B 454

Flensborg Avis — Lidt om en stor Hand, door Bilh. Carstens . . . 459 De Grondwet (Amerika). — Doctor Abraham Kuyper, door C. J. B van

der Duys 461

De Hope (Amerika). — Dr. A. Kuyper's zeventigste Geboortedag, door

Dr. Steffens 464

Sluiten