Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sopater 156 flg.

Sophokles 272.

Statius 163 Anm. 7).

Stephan v. Byzanz 11.

Stobaios 129 Anm. 1).

Strabo 147, 272 flg.

Suetonius 69 Anm. 7), 227. Suidas 355 Anm. 1).

Symeon 319 flg.

Synesios 72 Anm. 1).

Tacitus 69 Anm. 7), 227. Tatianos 21 Anm. 3).

Tertullianus 57, 58, 65 flg., 69,

177, 212 flg.

Theodoretos 9 Anm. 3), 106, 125 Anm. 2).

Theokritos 138.

Theophrastos 158 flg., 162 flg. Theopompos 168.

Tibullus 176 Anm. 2).

Verfluchungstafeln, Hadrumeti-

sche 128.

Vergilius 273.

Xenophon 107 Anm. 2).

Zacharias, d. Scholastiker 329. Zauberpapyrus, Demotischer 87 Anm. 6), 91 Anm. 1), 226, 315. Zosimos 9 Anm. 1), 103 Anm. 1), *57 %

Sluiten