Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om verwarring. te voorkomen is de oude spelling der geografische eigennamen, zooals die in verschillende stukken als dispositiën, instructiën, marsch- en gevechtsbevelen enz. voorkwam, vervangen door de officieele spelling (aangegeven door Dr. Snouck Hurgkonje); echter werd steeds de th. door de letter s vervangen, terwijl bij gemis aan het letterteeken o met liggend streepje in plaats daarvan de ö werd gebezigd.

Sluiten