Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE voor den commandant der 1ste colonne.

'Troepenmacht. Zie dispositie.

^oel- Het zoo mogelijk bij verrassing vermeesteren van het

door den vijand bezette Aneu1 Galöng, het verbranden van de gampöng Sibrèë der VII Moekims Ba'et en het vernietigen der eigendommen.

Deze tuchtiging moet zoo snel mogelijk ten uitvoer worden gelegd. Na afloop daarvan zal de terugtocht worden genomen over Aneu* Galöng en Lam Bariëh naar Lam Barö.

Op beide oevers der Atjèh-rivier blijven andere troepen in stelling, totdat de 1ste colonne is voorbij getrokken, t. w. op den rechteroever in den O.-rand van Lam Oe en op den linkeroever in den O.-rand van Aneu-' Batèë en Kliëng.

Aneu* Galöng is door den vijand met ± 50 man, Peukan Sibrèë met + 30 man en Sibrèë met + 12 man bezet.

Ba4 Tjerlah, Blang Tjoet, Boekloeët, Lam Bariëh en Blang zijn niet door den vijand bezet.

De bruggen bij de 9-klappergroep (1) en bij Blang Tjoet zijn gedeeltelijk weggebroken.

De Wd. Civiel en Militair Gouverneur van Atjèh en Onderhoorigheden.

INSTRUCTIE roor den commandant der 3de colonne.

'Troepenmacht. Zie dispositie.

Doel. Het dekken van de rechterflank eener colonne, die in

den loop van den dag zal moeten terugtrekken langs

(1) D. i. de tweede brug van onzen vroegeren post Lam Barö af.

Sluiten