Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Aneu* Galöng-dijk; het afpatrouilleeren van de gampöngs tnsschen Tjot Goeë en Blang; het slechten dêr vijandelijke versterkingen Tjöt Goeë, Tjot Gloempang en Lam Soet, voor zoover dit nog niet is geschied.

Deze colonne zal den O.-rand van Lam Oe bezetten.

Op den linkeroever der Atjèh-rivier liggen onze troepen in stelling in den O.-rand van Aneu-' Batèë en Kliëng.

Door middel van signalen moet verband worden gezocht met de 2de colonne.

De terugtocht op Sirön en Lam Barö zal in verband' met de 2de colonne geschieden.

Branden en plunderen streng verboden.

De Wd. Civiel en Militair Gouverneur van Atjèh en Onderhoorigheden.

Bij de 1ste colonne bestond:

a. het korps marechaussee (12 brigades) uit:

1 kapitein, commandant, 3 1ste luitenants en 221 karabijnen;

b. het 3de bataljon infanterie uit:

1 luitenant-kolonel, commandant, 16 officieren en 372 onderofficieren

en minderen (de 1ste compagnie bewapend met repeteergeweren);

c. het 6de bataljon infanterie uit:

1 majoor, commandant, 13 officieren en 377 onderofficieren en minderen;

d. de genietroepen uit:

1 officier en 34 onderofficieren en minderen;

e. de trein uit:

2 ambulances, 2 officieren van gezondheid met de noodige tandoes

en reserve-munitie der infanterie.

Yoor die colonne werd het volgende bevel uitgevaardigd:

Sluiten