Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berichten, dat de pretendent-soeltan en T. Oema. naar Tjot Moeröng gevlucht waren.

Den 5den werd, terwijl G-rönggröng door 1 bataljon bezet bleef, Padang Tidji bereikt, waar den volgenden dag de vereeniging met de Seulimeumcolonne plaats had. Deze laatste bleef den 7den aldaar achtei, teiwijl de Sigli-colonne over Meuntröë Garot naar Sigli terugkeerde. Hier kwam den 9den ook de Seuliraeum-colonne aan, waardoor ter plaatse tot den morgen van den 12den vereenigd bleven:

8'/i bataljon infanterie,

de 1ste divisie (12 brigades) marechaussee,

3 pelotons cavalerie,

2 sectiën berg-artillerie,

3 sectiën genietroepen,

5 ambulances en trein, van de Sigli-colonne;

5 compagnieën infanterie,

2 pelotons cavalerie,

1 sectie berg-artillerie,

een detachement genietroepen,

2 ambulances en trein, van de Seulimeum-colonne.

Uitrusting der troepen.

A. Infanterie. De veldransels waren in het garnizoen achtergelaten.

In plaats van den broodzak, bedoeld in het Militair Tarief N°. 24, werd een veldzak verstrekt. Deze was vervaardigd van sterk, lichtgrijs imitatieleder, gevoerd met stevig linnen, en had ongeveer de gedaante van een ransel. Bepakt met een stel onder- en bovenkleding, 1 paar schoenen, sprei en eetketel (deze laatste

Sluiten