Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Genie- De genietroepen voerden per sectie 6 bamboekokertjes

troepen. in een kistje mede; elk kokertje gevuld met 2 rolletjes springgelatine, voorzien van een voorslagpatroon en een stuk Bickford-vuurkoord en bestemd om te dienen bij het vermeesteren van vijandelijke versterkingen. De kokertjes werden eerst aan de manschappen uitgereikt, wanneer dit tijdens een bestorming noodig bleek.

Yan de reserve-uitrusting werd 1 kist springgelatine en 1 kist buskruit, van het veldpark werden alleen de seinmiddelen (Mangin-toestel en vuurpijlen) medegevoerd.

Reserve-munitie werd niet medegenomen.

De munitievoorraad bij den man bestond uit 100 patronen per geweer, 50 patronen per karabijn of 36 patronen per revolver. De sectie artillerie voerde 32 granaten, 64 granaat-kartetsen en 16 kartetsen mede.

Gedurende de expeditie zou een proef genomen worden met noodrations, voor de Europeanen bestaande uit 4 blikken conserven samen wegende 1.8 KG., en voor de Inlanders bestaande uit 2 blikken conserven tot een totaal gewicht van 1.67 KG.

Bij den staf der expeditie was een bereden sergeantstafhoomblazer ingedeeld.

Ten laatste zij medegedeeld, dat behalve het werkje: „Gegevens betreffende de Pidië-streek" aan alle officieren en de Europeesche onderofficieren der cavalerie, die aan de expeditie deelnamen, een op linnen vervaardigde

Sluiten