Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdruk van de figuratieve schetskaart, samengesteld naar gegevens van Inlanders door den Controleur Palheb vak dex Bboek, schaal 1 : 50.000, werd uitgereikt.

Tusschen den 7den en 12den Juni werd eene telefonische gemeenschap tusschen Sigli en Koeta Meuntröë Garöt tot stand gebracht en de weg daarheen verbeterd.

Omtrent den vijand werd vernomen, dat Pajïgldia Po Lem zich met zijn volgelingen bevond in de IX Moekims Keumangan, T. Oeïia met 200 man verschillende gampöngs in de Ym Moekims Sama Indra en de Y Moekims Tjoembö' bezet had.

De expeditie-commandant besloot nu hen in hunne nieuwe schuilplaatsen aan te tasten. Daartoe zou den 12den Juni met 2 colonnes opgetreden worden: door de z.g. Seulimeum-colonne versterkt met de marine-landingsdivisie, en de Sigli-colonne.

Yoor deze laatste werd den 11 den 's avonds het navolgende bevel uitgegeven :

SIGLI-COLONNE.

MiBSCHBETEt Toor den lSden Juni 189S.

1. Laatste berichten omtrent Pangldja Po Lémbevindt zich met den vijand. zijne bende in de IX Moekims Keu¬

mangan te Beureunoeën.

T. Oejia heeft zich met 200 man zijner bende, in vereeniging met T. Bést aha Tjoembö*, versterkt in Tjöt Moeröng.

Yerder zijn in de Moekims Sama Indra voornamelijk de verschillende

3

Sluiten