Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 compagnieën 2de reserve-bataljon,

2 compagnieën 2de bataljon,

trein.

Achterhoede.

2 compagnieën 2de bataljon.

De compagnie, die achter de artillerie marcheert, wijst een peloton aan als dekking der artillerie.

Omtrent de ordonnansen blijft het bepaalde in het marschbevel van den lsten Juni van kracht (1).

2 opnemers aanvankelijk bij de voorhoede.

3 ambulances, wier plaatsen door den chef der hoofdambulance worden bepaald.

b. Te volgen weg.

Langs den weg door Peukan Barö — Peukan Söt over Soekön tot de waterleiding ten O. van Paleuëh, langs deze leiding naar K. Poetöïh en verder door de verschillende Boeboeë's, Rambajan Barö en Keudè Rambajan naar Beureunoeën.

(1) Aangaande de ordonnansen was in het marschbevel van den lsten Juni gelast, dat bij den bevelhebber 1 Europeesch wachtmeester en 4 Inlandsche cavaleristen, bij eiken bataljonscommandant en bij den commandant der marechaussee 2 Inlandsche cavaleristen als zoodanig dienst zouden doen.

Sluiten