Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Trein.

5. Verpleging.

Bijzondere bepalingen.

c. Uur van afmarsch.

Om 6'/2 uur v.m. marcheert de cavalerie af. Op dit uur staan de de verschillende troepenafdeelingen enz. in hunne kampementen gereed en nemen achtereenvolgens hunne plaatsen in de marschcolonne in.

De gevechtstreinen blijven bij de korpsen. Per compagnie worden 4 kisten reserve-munitie (tweemansvrachten) of 8 kisten (éénmansvrachten) medegenomen.

De bagagetreinen der korpsen marcheeren aan het hoofd van den algemeenen trein.

De algemeene trein voert voor 3 dagen vivres mede. Vóór den afmarsch wordt een warm maal genuttigd; het ontbijt wordt medegenomen. Ieder man draagt bij zich één verschooning aan ondergoed, één paar reserve-schoenen, sprei en eetketel.

De veldflesschen gevuld met thee.

Eiken avond tusschen 7 en 8 uur worden 2 vuurpijlen opgelaten, hetgeen ook bij de andere colonne zal geschieden, om op de hoogte te blijven van de onderlinge ligging der bivaks.

De Glé Gapoej zal bezet worden door de zorg van de colonne Willems

Sluiten