Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Opperbevelhebber.

Plaats van verzending: ten N. Mangki Panglima Kawöm

(d. m. z. Mangki Wakeuëh).

Uur van verzending: 8.10 v.m.

Datum: 12 Juni 1898.

Bericht N°. 3.

Vijand houdt stand • achter bamboedoeri-versperring Panglima Kawöm (d. m. z. Poelö Tjitjém). Marechaussee kapt.; infanterie voorhoede spoedig oprukken gewenscht. Op moment van afzending is marechaussee binnen versperring.

Zware schoten vallen uit Z. "W. richting.

Overbrenger,

Comdt. cav.,

Tempo XX.

Kort daarna werd de opstelling van het 2de reserve-bataljon gewijzigd, naar aanleiding van het volgende bericht van den korpscommandant:

2de Keserve-bataljon.

Aan Commandanten 2de en 3de compagnie.

Plaats van verzending: Sawah ten W. van gampöng.

Uur van verzending: 8.17 v.m.

Datum: 12 Juni 1898.

Bericht N°. 4.

Gaat over op westelijken oever waterleiding.

Overbrenger,

Comdt. 2de res.-bat.,

Tempo XX. •

Sluiten