is toegevoegd aan uw favorieten.

De bestrijding van de malaria en gele koorts en de assaineering der terreinen in het bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fis- Subtertiane koorts.

Wat de parasieten betreft, onderscheidt men verscheidene soorten, welke ieder een bepaald type van koorts veroorzaken. Men onderscheidt nl. de quartana-parasiet, welke de vierdendaagsche

koorts, de tertiana-paras iet, welke de derdendaagsche koorts en de parasiet der tropische malaria (malaria tropica of perniciosa) welke de éendaagsche koorts veroorzaakt. Ieder soort parasiet ontwikkelt een aantal sporen in een bepaald aantal dagen. De karakteristieke wisseling in temperatuur van den lijder dezer koortsen is in de Fig. 5—8 voor¬

gesteld.

Waarschijnlijk zijn de muggen, die quartana overbrengen, andere dan die tertiana of perniciosa overbrengen. Ook kan het verschil, ofschoon minder waarschijnlijk, aan de seizoens-immuniteit der ano-

phelinen worden toegeschreven.

Volgens Dr. Schüffner en Dr. Swellengrebel komt in Deli de stijging van het malariacijfer met de hoogte der plaats geheel op rekening der perniciosa en quartana. De laatste nestelt zich aldaar het liefst in het heuvelland. De meeste gevallen van malaria komen aldaar voor in November tot April waarbij de tertiana de doorslag geeft, terwijl quartana voor het geheele jaar geen verschil vertoont.

De sporozoïten treden in de bloedlichaampjes, waarin zij groeien en zich ongeslachtelijk door deeling vermenigvuldigen. Er is eerst een incubatietijdperk noodig, waarin het aantal sporen in zoodanige

Fig. 8. Eéndaagsche koorts.