Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later keert zich die verhouding om, en vormen de arteriae iliacae de hoofdstammen, waarvan, als takken, de navelarteriën langs den voorsten buikwand naar den navel gaan, en van daar in de navelsreng naar de placenta. In den aanvang zijn er ook twee navelvenae, waarvan er evenwel één snel in groei terugblijft en oblitereert. De overblijvende groote vena umbilicalis verdeelt zich, aan de lever gekomen , in twee takken, waarvan de eene zich verbindt met de vena portae, en de andere eene directe communicatie, als ductus venosus Arantii bekend, met de vena cava mferior vormt.

Het eenige gedeelte nu van den foetalen bloedsomloop, dat zuiver arteriëel bloed bevat, is de vena umbilicalis, en de ductus Arantii, waarin zich in de placenta gearterialiseerd bloed bevindt. De arteriëele bloedmassa door de vena umbilicalis in het lichaam komende, vermengt zich voor een deel in de vena portae met het van den darm komende veneuse bloed, gaat door de lever, en komt langs de venae hepaticae in de vena cava inferior. Het andere gedeelte komt direct in de vena cava inferior, en mengt zich daar met het veneuse bloed , dat van de onderste extremiteiten en de nieren komt. Het bloed der vena cava inferior stroomt in zoodanige richting in den rechter boezem, dat de hoofdmassa onmiddellijk door het foramen ovale in den linker boezem komt, waar het zich vermengt met de geringe hoeveelheid bloed, die uit de slechts een klein stroomgebied hebbende longen door de venae pulmonales aangevoerd wordt. Van den linker boezem gaat het op de gewone wijze door de kamer naar de aorta.

Het kleinste deel der uit de vena cava inferior komende bloedmassa gaat met het veneuse bloed van het hoofd en de bovenste extremiteiten, dat door de vena cava superior aangebracht wordt, naar de rechter kamer en van daar in de arteria pulmonalis. Daar gaat slechts weer het kleinste gedeelte naar de longen, en het grootste door den ductus Botalli naar de aorta descendens. Het daar met de uit de linker kamer gekomen bloedmassa gemengde bloed gaat dan ten deele naar de buikingewanden en de onderste extremiteiten, ten deele door de navelarteries naar de placenta,

Sluiten