Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om daar gearterialiseerd te worden. Ter nadere verduidelijking van de beschrijving moge plaat III dienen.

De beschreven toestand is die van het midden der zwangerschap. Men zal opgemerkt hebben, hoe de takken voor de bovenste lichaamshelft bestemd (carotis, subclavia) beter bloed krijgen, dan die voor de onderste lichaamshelft. Immers deze laatste krijgen het bloed, dat het sterk veneuse bloed uit den ductus Botalli heeft opgenomen. Men heeft, daarin de oorzaak gezocht voor de aanvankelijk overwegende ontwikkeling van de bovenste lichaamshelft. Langzamerhand wijzigt zich in de latere zwangerschapsmaanden de toestand in zooverre, als het foramen ovale en de ductus Botalli wat nauwer, de arteria pulmonalis daarentegen wijder, en het stroomgebied in de longen grooter worden. Dat die verandering niet noodzakelijk is, om eene door gelijkmatigen bloedtoevoer teweeggebrachte gelijkmatige ontwikkeling van voorste en achterste lichaamshelft te doen plaats hebben, bewijzen afdoend waarnemingen als degene, die door Schmal1) is gepubliceerd. Die waarneming betreft een krachtig en volkomen normaal ontwikkeld kind met een éénkamerig hart, waarbij dus van de bedoelde verandering geen sprake kan geweest zijn.

De veranderingen, die de circulatie na de geboorte ondergaat, en die beter hier dan bij de bespreking der baring behandeld worden, hangen van twee oorzaken af, n.1. het begin der longademhaling en het ophouden der placentair-circulatie. Door het laatste houdt de bloedstoevoer in de vena umbilicalis op, tengevolge waarvan de in het lichaam aanwezige deelen van dat vat weldra oblitereeren, en in bindweefselstrengen veranderen. Het stuk tusschen den navel en de vena portae wordt tot het ligamentum teres hepatis, de ductus venosus Arantii tot een nauwelijks waarneembare bindweefselstreng. Ten gevolge van de ontplooiing der longen opent zich een breed stroomgebied voor de takken der arteria pulmonalis, waardoor nu de longarterie zelf en niet in hoofdzaak de ductus

') F. D. Schmal. Een geval van éénkamerig hart. Ned. Tijdschrift van Verlosk. en Gyn. I.

Sluiten