Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of deze leeft, maar om te bepalen, waar zich de rug van het kind bevindt. De foetale harttonen hoort men over eene groote uitgestrektheid, doch men zal die het duidelijkst hooren daar, waar het hart het dichtst bij den buikwand ligt. Bij de normale houding der vrucht ligt het hart veel dichter bij den rug dan bij de voorzijde van het foetale ovoïde, waar zich

de armen over de borst gekruist bevinden. Bovendien is het begrijpelijk dat de deels door de armen, deels door vruchtwater ingenomen ruimte veel

minder geschikt is, om de harttonen

Stethoskopisehe waaier van Auvard. Achterhoofds-

, .... , .. T, ,. • naar den op ligging. Plaatsen der duidelijkste harttonen. De liggingen

met achterhoofd links zijn gearceerd, die met achterhoofd den buikwam rechts wit en de z g. directe posities zwart geteekend. geplaatsten ste(Zoo ook in de volgende analoge figuren.) thoskoop te ge¬

leiden dan de rug, die onmiddellijk tegen den uteruswand aan ligt. De plaats, waar men de harttonen het duidelijkst hoort, is dus de plaats, waar zich de linker helft van den rug bevindt.

Staat de schedel in de bekkenholte, dan is de plaats der duidelijkste harttonen, zooals die voor de verschillende liggingen aangegeven is in het in fig. 74 gereproduceerde schema van Auvard. Deze stethoskopische waaier wordt geconstrueerd door van den navel uit lijnen te trekken naar de spina 'ant. sup., de spina ant. inf., het tuberculum ileo-pubicum (binnenste deel van het heupgewricht) en het tuberculum ptfbicum. Bij de meest voorkomende schedelligging A. a. 1. v. zijn de harttonen het duidelijkst op de lijn, die van den navel

Fig. 74.

Sluiten