Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verschillende zenuwbanen kunnen de uteruscontracties reflectorisch opgewekt worden door prikkels, die de meest uiteenloopende sensibele zenuwen treffen, gelijk uit dierproeven blijkt. Bij den mensch komen als zoodanig vooral in aanmerking prikkels, die den uterus zelf, de vagina, de vulva of de mammae treffen. Doorsnijding van het bovenste gedeelte van het lendenmerg bij het proefdier, of een daar of hooger gelegen myelitis transversa bij den mensch vermindert wel de baarmoedercontracties, doch heft deze niet geheel op.

Bij dieren met langen, tweehoornigen uterus geschieden de uteruscontracties peristaltisch, evenals in den darm. Schatz meent uit zijn krommen te kunnen lezen, dat ook bij den mensch de baarmoeder zich peristaltisch contraheert. Duidelijk blijkt het daaruit echter zeker niet, maar wel leeren zijn onderzoekingen dat de weeënkromme geen plateau, maar een punt vertoont.

Dat wil dus zeggen, dat de samentrekking, wanneer zij eenmaal haar hoogsten graad bereikt heeft, niet in dien toestand blijft, maar onmiddellijk weer gaat verminderen. Zoowel het toenemen als het afnemen der contractie geschiedt langzaam.

Voor een behoorlijke werking der uteruscontracties is afwisseling van de samentrekkingen met rustpauzen noodzakelijk, en dat wel om de zeer eenvoudige reden, dat tijdens de rustperioden de stofwisselingsproducten, tijdens de contractie ontstaan , moeten weggevoerd worden, zal niet weldra verdere spiersamentrekking onmogelijk worden. De klinische waarneming, dat tetanische samentrekking van den uterus de baring niet verder doet gaan, heeft sommigen verleid tot de bewering, dat afwisseling van contractie en rust noodig is, omdat tetanische contractie van de baarmoeder wel warmte en spiertoon, doch geen arbeid zou produceeren; een bewering, die slechts juist is, wanneer men onder arbeid alleen verstaat voor de baring nuttigen arbeid. Voor de verklaring van de noodzakelijkheid der afwisseling van de contracties met rust is deze schijngeleerde uitlegging echter noch noodig, noch bruikbaar.

De merkwaardigste eigenschap van de baarmoedersamentrekkingen is ongetwijfeld wel deze, dat zij pijnlijk zijn. Immers overal elders in het menschelijke lichaam is pijn wel het ge-

Sluiten