Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebonden handdoek bij elkaar te houden, en hen tijdens mictie, defaecatie of reiniging niet of zoo weinig mogelijk van elkaar te laten verwijderen.

De reiniging van het perineum geschiede tweemaal daags, liefst als afspoeling met gekookt en weer lauw geworden water door middel van een irrigator. Gaat dit om een of andere reden niet, dan wordt de afspoeling vervangen door voorzichtig afbetten met een in slappe sublimaatoplossing (1 op 2000) goed natgemaakte prop ontvette watten. Tegen het perineum wordt een dun compresje van jodoformgaas en daarover het verdere verband gelegd.

Is ook het rectum gehecht geworden, dan moet om den anderen dag, van den derden dag post partum te beginnen, door laxantia (ol. ricini, extr. fluid. cascarae sagradae) gezorgd worden voor zachten stoelgang.

Zoodra de hechtingen pijn doen, of er temperatuursverhooging komt, moet het gehechte perineum zorgvuldig nagezien worden, en hechtingen, wier omgeving eventueel rood of gezwollen is, verwijderd worden. Anders verwijdert men de hechtingen den achtsten dag, en houdt daarna de beenen nog een paar dagen aan elkaar gebonden.

Rectaalhechtingen laat men ongerept; deze snijden door, en worden met de faeces verwijderd.

Tweeërlei omstandigheden kunnen de hechting van het ingescheurde perineum onmiddellijk post partum in den weg staan.

liet kan zijn, dat door gebrekkige verlichting van de kraamkamer of doordien toevallig het hechtmateriaal niet bij de hand is, de hechting öf bezwaarlijk geschieden kan, öf althans niet dadelijk kan plaats hebben. In deze en analoge gevallen is er geen bezwaar, om de perineorraphie eerst na 20 uur bij daglicht te verrichten. Genezing per primam intentionem wordt daarna even goed verkregen als bij de onmiddellijke hechting van den gescheurden bilnaad.

Van meer beteekenis zijn echter de omstandigheden, die eene onmiddellijke perineorraphie, ook al zou deze op geene technische bezwaren stuiten, ongeraden maken. Dat zijn

Sluiten