Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmerking koemelk en wel, niet omdat deze van alle melksoorten het meest op vrouwenmelk gelijkt, want in dit opzicht wint ezelinnenmelk het, maar omdat zij gemakkelijk te verkrijgen en niet overdreven duur is. Geheel onverdund kan men koemelk dadelijk als zuigelingsvoedsel geven, zonder dat het kind daarop altijd met digestiestoornissen behoeft te reageeren. De kans, dat het laatste geschieden zal, is echter zeer groot en men doet dus verstandig, de melk te verdunnen en in den beginne zelfs sterk te verdunnen. Ik begin liefst met één deel melk op drie deelen bijmengsel en laat de vermeerdering van het melkgehalte afhangen van het lichaamsgewicht van het kind. Zoolang dit regelmatig toeneemt, is geen versterking van het voedsel noodig, wel daarentegen wanneer een overigens gezond kind in gewicht gelijk blijft, of zelfs achteruit gaat.

Het verdunnen der koemelk heeft het nadeel, dat zij daardoor te weinig zoet wordt; men zal er dus wat suiker bij moeten doen, tot het mengsel flauwzoet smaakt. Tevens zal men moeten beproeven door het bijmengsel de caseïne der koemelk tot coagulatie in fijnere vlokken te dwingen, dan zij anders geeft. Het een zoowel als het ander kan men bereiken door voor bijmengsel een melksuikeroplossing te nemen, die het geheel op 4°/0 melksuiker brengt. Heeft men geen goede melksuiker bij de hand, dan verzoet men het mengsel met een beetje gewone rietsuiker en voorkomt mechanisch het vormen van groote caseïnestremsels door de melk te verdunnen met dik arrowrootwater of iets dergelijks. Voorzichtiger is het voor kindervoedsel niet de melk van ééne koe, maar de gemengde melk van een koppel koeien te nemen. De groote kans, dat het kind dan geruimen tijd nagenoeg dezelfde melk zal kunnen blijven drinken, weegt wel op tegen de geringe vermeerdering van het gevaar van infectie door middel van de melk.

In enkele gevallen kan, vooral als tijdelijk voedingsmiddel gedurende ongesteldheid van den zuigeling, de farine lactée van Nestlé met voordeel gebruikt worden. Met de noodige zorg klaargemaakt en ietwat sterker dan op de bus opgege-

Sluiten