Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodra palpitaties, oedemen of zelfs lichte albuminurie optreden, te behandelen.

Die behandeling bestaat dan in de eerste plaats uit niets anders dan hieruit, dat men het zieke hart, dat door de zwangerschap meer werk krijgt dan het goed verrichten kan, verlicht in het volbrengen van zijn van de graviditeit onafhankelijke werk. Dat bereikt men langs twee wegen, n.1. ten eerste door beperking der lichaamsbewegingen, zoo noodig gaande tot geheele bedrust en ten tweede door vergemakkelijking der nierfunctie.

Voor deze laatste is het in het volgende hoofdstuk te bespreken melkdiëet een uitnemend middel.

Fig. 142.

Sphygmogram bij mitralis-insuffioiëntie, buiten en tijdens een wee.

Slechts waar dit niet voldoende helpt zal men den artsenijschat te baat nemen en door cardiotonica, waarvan hier de tinctura stroplianti voorloopig bovenaan staat, verder het gewenschte doel trachten te bereiken.

Als niettegenstaande dit alles de compensatiestoornis toeneemt,—en daarop bestaat des te meer kans, naarmate meer zwangerschappen zijn voorafgegaan, de vrouw, en dus ook het zieke hart, ouder en minder krachtig en eindelijk reeds vooraf de compensatie niet volkomen was —, dan, maar ook dan alleen, zal men in den beginne der zwangerschap niet te lang mogen wachten met het opwekken van den abortus

26

Sluiten