Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of bij operaties met verkeerde diagnose ondernomen, of eindelijk door ruw hanteeren van het mes bij sectio caesarea behoeft slechts deze korte vermelding.

Ontwikkelingsstoornissen. Abnormale buigingen van de tibia of van de ulna bij geheel of gedeeltelijk ontbreken van fibula of radius beliooren geheel tot het gebied der pathologische embryologie en hebben geen obstetrische beteekenis.

Hetzelfde geldt van congenitale luxaties, phocomelie, sympodie enz. ')

Voor zoover ontwikkelingsstoornissen en ook ankylosen of de foetale rigor mortis stoornis bij de baring geven, zullen deze in het Zesde Gedeelte besproken worden.

Intra-uterine amputaties worden vooral aan de vingers en de teenen, doch ook aan hooger gelegen deelen der extremiteiten waargenomen. Zij kunnen het gevolg zijn van omsnoering door amniotische banden of door de navelstreng. Daarnevens echter komen ook gevallen voor, waarin de amputatie op rekening geschreven moet worden van een trophische stoornis aan de extremiteit. Die mogelijkheid wordt bewezen door de waarneming van onvolkomen afsnoering, waarbij de huid normaal, doch het onderhuidsche vetweefsel door vast bindweefsel vervangen is. Wijzen op de analogie dier gevallen met de als „ainhum" bekende tropische ziekte leert niet veel, daar van die ziekte de verklaring tot nog toe ontbreekt.

Met zekerheid echter kan men zeggen, dat het z.g. verzien der zwangeren niet de oorzaak der intra-uterine amputaties is. Onder verzien verstaat men den vooronderstelden invloed, dien een gezichtsindruk der vrouw zou hebben op het lichaam der vrucht. Wordt een kind met geamputeerde extremiteit geboren en herinnert zich de vrouw dat zij in de graviditeit geschrikt is van een individu met één arm, dan geldt zulk geval als voorbeeld van verzien. Ook voor naevi is dezelfde explicatie een zeer gewilde.

Bijna altijd is de onjuistheid van de verhalen over het ver-

') Zie B. .T. W. SI in gen berg, Misvormingen van extremiteiten. Diss. Amsterdam 1907.

Sluiten