Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan zij daarin dikwijls nog na eenige weken vrij intact, maar als een onschuldig deel der liaematosalpinx terug gevonden worden.

Diagnose. Bij de bespreking van de wijze van herkenning der ectopische zwangerschap heeft men te onderscheiden tusschen de verschillende phasen der graviditeit en afzonderlijk te behandelen de diagnostiek in de eerste helft der zwangerschap, zoowel vóór dat ruptuur of tubairabortus heeft plaats gehad, als na dat op een dier wijzen de zwangerschap is afgebroken geworden en de diagnostiek in de latere maanden.

In de eersten tijd is, als de vruchtzak nog intact is, de diagnose uiterst moeilijk met zekerheid te stellen. Wanneer duidelijke subjectieve verschijnselen van zwangerschap bestaan, dan wijzen deze den weg, maar alleen tot het aannemen eener vermoedelijke zwangerschap, meer ook niet. Hetzij dat men nu toevallig de vrouw onderzoekt of dat eenigerlei klacht aanleiding tot het onderzoek is, men vindt dan den uterus week en vergroot, zooals overeenkomt met den vermoedelijken duur der graviditeit. Naast den uterus of daarmede meer of minder innig verbonden neemt men bij bimanuëele palpatie een tumor waar. Dan doen zich de volgende vragen voor: bestaat er zwangerschap?, is er intra-uterine zwangerschap met een gezwel, van welken aard ook, naast de baarmoeder?, is er extra-uterine graviditeit? of is er combinatie van intra-uterine en extra-uterine zwangerschap?

Reeds de eerste vraag is in den regel niet anders dan met waarschijnlijkheid bevestigend te beantwoorden, aangezien de zekere zwangerschapsteekens nog ontbreken. Slechts dan wanneer men toevallig de vrouw een week of vier vroeger had onderzocht, zal men met zekerheid de vergrooting van den uterus op rekening van graviditeit mogen stellen. Is echter, zij het dan ook slechts met waarschijnlijkheid, deze eerste vraag toestemmend beantwoord, dan komen de tweede en derde vraag in aanmerking. Men kan dan te doen hebben met een ovariaalcyste, of een tubairtumor, of een subsereus fibromyoom naast den uterus gravidus of wel met een extrauterine graviditeit en een ledigen uterus. Ovariaalcysten zijn in den regel vrij gelijkmatig rond, elastisch gespannen) en

Sluiten