Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bruikbare middelen zijn er niet vele om de weeënzwakte te verbeteren.

Secalepraeparaten mogen hiervoor onder geen voorwaarde gebruikt worden. Daardoor toch verkrijgt men geen geregelde uteruscontracties, maar tetanische, waardoor de placentairrespiratie en dus het leven der vrucht in gevaar komt. De restrictie, dat men alleen secale geven mag als zoo noodig onmiddellijk aanleggen van de tang mogelijk is, had zin in den voor-antiseptischen tijd, maar heeft dat nu niet meer. Als er geen reden is om de tang aan te leggen, doet men het niet, en is die er wel, dan geeft men geen secale.

Ook de warme vaginaalirrigaties zijn, om de bij den partus arte praematurus te bespreken redenen, weinig aanbevelens-

Fig. 176

Dilatator van Tarnier.

waardig en hetzelfde geldt, althans in de praktijk buiten het ziekenhuis, van den op pag. 484 besproken ballon van 0hampetier de Ribes.

Het geschiktste, maar toch, wegens de daaraan verbonden gevaren, zoo weinig mogelijk te gebruiken middel is nog de metalen dilatator van Tarnier, (fig. 176). Dit instrument bestaat uit drie in de lengte hoekig gebogen metalen stangen, waarvan de beide einden verschillend gevormd zijn. Het eene einde draagt een lepelvormig uitgehold gedeelte, terwijl het andere, het handvatsel, naar buiten omgekruld is. Twee dier stangen kunnen door in elkander schuiven van eeu schar-

Sluiten