Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang voordat er volkomen ontsluiting is. Dit geschiedt soms bij ontbreken van, of bij aanwezigheid van slechts geringe bekkenvernauwing, en men moet dan eene abnormaal gemakkelijke rekbaarheid van dit baarmoedergedeelte aannemen. Somwijlen ligt dan het geheele kind boven den contractiering. Figuur 177 geeft een door Meur er1) waargenomen dergelijk geval weer. In dit en in andere der door Meurer medege-

Fig. 177.

Uterus in parta, met de vrucht geheel boven den contractiering (Meurer).

deelde gevallen was de geïsoleerde contractie van den ring, terwijl het verdere corpus uteri verslapt was, zeer duidelijk waar te nemen. Ik zelf heb het verschijnsel eenmaal zeer sterk in het nageboortetijdperk na eene sectio caesarea kunnen waarnemen.

i) j xh. Meurer. Over stoornissen bij de baring ten gevolge van den gecontraheerden ring van Bandl. Geneesk. Bladen VII. 1900.

Sluiten