Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb, zoo dikwijls is het mij gebleken, dat ik met een ovariaalcyste te doen had. Het beste diagnostische criterium is wel dit, dat de ovariaalcyste glad, elastisch, vrij resistent en scherp omschreven is, daarentegen de extra-uterine vruchtzak weeker, onduidelijker en minder glad van oppervlak is. Heel veel doet trouwens de difïerentiëel-diagnose hier niet ter zake, want onverschillig in welk tijdstip der zwangerschap men eene ovariaalcyste ontdekt, ter bestrijding is altijd de ovariotomie aangewezen. Zij is dit om dezelfde redenen, waarom bij de niet-zwangere vrouw de aanwezigheid van een ovariaalcystoom de ovariotomie geïndiceerd doet zijn. De eenige reden, waarom die indicatie hier eenige beperking zou kunnen ondergaan, zou zijn als door de ovariotomie de zwangerschap gevaar liep. Dienaangaande heeft de ervaring afdoend uitspraak gedaan en wel in dien zin, dat de kans op abortus door de ovariotomie wel niet geheel is te ontkennen, maar toch uiterst gering is. Zelfs bij dubbelzijdige ovariotomie en dat is te merkwaardiger, omdat na dubbelzijdige ovariotomie bij eene niet-zwangere haast regelmatig eene uterusbloeding van een paar dagen duur optreedt. Tegenover de geringe kans op abortus staat het groote voordeel door de ovariotomie bereikt, dat alle gevaren, die door het cystoom gedurende en ook nog na den partus dreigen, voorkomen worden. De zwangerschap versterkt dus, alles bij elkaar genomen, de indicatie der ovariotomie.

Gewoonlijk zal men de ovariotomie tijdens de graviditeit door middel der buiksnede verrichten, zelfs bij kleine tumoren. De vaginale ovariotomie geeft hier, door de zwangerschapshyperaemie, grooter bloedverlies en door de meerdere trekking, die er voor de onderbinding van den steel moet plaats hebben verhoogt men zeker het gevaar voor abortus.

De invloed der ovariaalcystomen op de baring is gering, zoolang het gezwel boven den bekkeningang ligt. Alleen kan er dan bemoeilijking van de buikperswerking door ontstaan.

Anders wordt de zaak, wanneer het gezwel in liet kleine bekken ligt. Dan zal de cyste het indalen der vrucht belemmeren en bij eenigszins aanzienlijke grootte geheel onmogelijk

Sluiten