Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer een paar jaar dit niet heeft kunnen doen, beteekenis, evenals het onderzoek van het verdere skelet. Verkrommingen der extremiteiten (fig. 223), de rachitische rozenkrans en vooral de verkorting der onderste extremiteiten, het gemakkelijkst waar te nemen door er op te letten, hoe de vronw, die normaal van grootte schijnt als zij zit, kleiner blijkt als zij staat, dit alles doet de rachitis in haar gevolgen herkennen en dus ook het rachitische bekken vermoeden.

Bij het bekkenonderzoek hebben de verhouding van d. spinarum en d. cristarum, de vorm van het sacrum, in verband met de gevonden verkorting der conjugata en de verwijding van den bekkenuitgang in dwarse afmeting de meeste waarde. De verschillende vormen van het rachitische bekken zal men door nauwkeurige bekkenmeting en -betasting van elkaar moeten onderscheiden.

De invloed op zwangerschap en baring is. voor het platte, het algemeen vernauwd platte en het algemeen gelijkmatig vernauwde rachitische bekken zoo goed als volkomen dezelfde als in het vorige hoofdstuk voor de niet-rachitische bekkens beschreven is. Alleen doet zich hier de invloed der vernauwing, die bij de platte bekkens ook voorbij den ingang nog sterk is, nog lager waarnemen, zoodat dus de dwarse stand van den schedel langer blijft bestaan en, bij indaling in kruinligging , de verandering in achterhoofdsligging of niet, of eerst zeer laat tot stand komt.

Bij het pseudo-osteomalacische bekken is van een baringsmechanisme geen sprake, daar bestaat baringsonmogelijkheid.

Ook voor de therapie geldt hetzelfde wat vroeger voor de niet-rachitische bekkens gezegd is. Met dien verstande echter, dat hier, waar de vernauwing veel ernstiger zijn kan, ook de schaambeensnede en de sectio caesarea veel meer in aanmerking zullen komen. Bij ietwat geringere vernauwing, dit moge hier nog eens herhaald worden, geldt voor het platrachitische bekken hetzelfde wat voor het eenvoudig platte bekken gezegd is, n.1. dat de keering het middel is om de moeilijkheden, van de vernauwing afhankelijk, te overwinnen.

Sluiten