Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bijzonder toegepast op de verschuiving van den vijfden lendenwervel ten opzichte van het sacrum. Zooals wij straks zullen zien, is de naam niet geheel juist, daar niet van eene wervelverschuiving, doch alleen van een wervellichaamsverschuiving sprake is, maar als men dit weet, is tegen het blijven gebruiken van den eenmaal aangenomen naam geen bezwaar.

Bij lichteren graad van spondylolisthesis is de vernauwing van den bekkeningang nog slechts gering (fig. 229), doch bij

Fig. 230.

Spondylolisthetisch bekken (Paderborn, naar Kilian).

aanzienlijke verplaatsing (fig. 230) zakt het lichaam van den vijfden lendenwervel over het sacrum heen in het bekken en aangezien met dien wervel de verdere wervelkolom meegaat, wordt de bekkeningang door de wervelmassa meer of min volkomen bedekt.

De vijfde lendenwervel ondergaat bij zijne verplaatsing verschillende secundaire veranderingen. Hij wordt langer, zoowel doordat het lichaam zelf, als doordat de wervelboog uitgerekt wordt, vervolgens wordt hij platter en eindelijk wordt hij, om het sacrum heen, krom gebogen. Van zulk een dolycho-

Sluiten