Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

normalen stand in evenwicht. Knikt men nu de staaf naar voren om (fig. 246), bezorgt men dus de quasi-wervelkolom een acute kyphose, dan verplaatst men het zwaartepunt van het toestel naar voren en, wanneer men het bekken niet tegenhoudt, dan draait het voorover. (In de figuur is de steun aangebracht door het boveneinde der wervelkolom met een

Fig. 247.

Bekken met kyphose, Bekken met kyphose, , , . , , "

J ' door lendenlordose en

door lendenlordose . . , .

heümgsvermindering in

in evenwicht. evenwicht.

touwtje te fixeeren. Zooals men ziet, is bij het photographeeren toch nog het bekken eenigszins voorover gedraaid.) Wil men het bekken weer in evenwicht brengen zonder steun, dan kan dat geschieden door de staaf boven en onder de plaats der knikking naar achter om te buigen, wat dus in anatomische termen zeggen wil, door in beide beenen der kyphose de wervelkolom lordotisch te maken (fig. 247). Het is denkbaar, dat

Sluiten