Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

innominata is minder gebogen en vertoont bij hoogen graad van misvorming een knik voor de art. sacro-iliaca. Het heupbeen van die zijde is naar achter, boven en binnen verplaatst. Een der tubera ischii, soms dat der vernauwde, soms dat der wijdere zijde, is meer dan het andere naar buiten omgebogen. De symphysis eindelijk is naar de wijdste helft van het bekken afgeweken. Dikwijls is het scoliotische bekken tegelijk rachitisch en vertoont dan eene verkorting der conjugata vera. Yan den asymmetrischen ingang geeft lig. 256 eene voorstel-

Fig. 254.

Scoliotiseh bekken (Vrouwenkliniek).

ling, waaraan tevens kan worden opgemerkt hoe er inderdaad verschil bestaat in de plaatsing der heupbeenderen ten opzichte

van het sacrum.

Omtrent de aetiologie kan gezegd worden, dat de asymmetrie van het scoliosebekken allereerst berust op ongelijke belasting der beide bekkenhelften. De zeer nauwkeurige onderzoekingen van Jonges1) hebben geleerd, dat de ongelijke belasting

') C. Jonges. Pathogenie van het scoliosebekken. Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde 1907 II, pag. 1373.

Sluiten