Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geknipt. Loopt het vocht dan niet uit het ruggemergskanaal weg, dan schuift men een katheter of een breinaald door het wervelkanaal tot in de uitgezette ventrikels en laat zoo het vocht afvloeien. Daarna is de extractie gemakkelijk.

Encephalocele (naar Fors ter).

Encephalocele. Hierbij vindt men meestal achter, in de streek der kleine fontanel (fig. 279), of voor, in de neusstreek (fig. 280', of in enkele gevallen op zijde of wel ter hoogte van de groote fontanel, een defect in de beenige schedelbedekking. Uit die schedelopening puilen de hersenen uit en de hersenbreuk wordt of door stuwing of door tevens bestaande hydrocephalie vergroot. De breuk is altijd met huid bedekt.

De oorzaak der encephalocele J) is een plaatselijk gebrek in de differentiatie van het mesoblast, waardoor op die plaats de osteogene laag uitblijft, de vorming eener ware dura mater en ook de normale ontwikkeling der arachnoidea verhinderd worden.

De obstetrische beteekenis is gering, zelfs in die gevallen waarin nagenoeg de geheele hersenmassa in de breuk zit. Zoowel dan wanneer de hersenbreuk het eerst indaalt als bij de meer voorkomende stuitligging, laat zich de weeke massa te gemakkelijk vervormen dan dat groote baringsbemoeilijking te vreezen zou zijn. Eerder is diagnostische moeilijkheid te verwachten, doordat de weeke breukzak voor de vochtblaas gehouden wordt. Vooral dan wanneer de encephalocele door hydrocephalus wordt gecompliceerd, zooals b.v. in een door Meur er2) medegedeeld geval, kan de herkenning van den waren toestand moeite opleveren.

') Siegenbeek van Heukelom. Over de encephalocele. Ned. Tijdschr. v. Geneesk 1896. pag. 369.

-) Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gyn. XI. pag. 206.

Sluiten