Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flexie onmogelijk is. De romp en vooral het bovengedeelte, de schouderbreedte, is dikwijls buitengewoon sterk ontwikkeld. Hydramnion is eene frequente complicatie en wordt

Fig. 282.

Anencephalus.

wellicht, in zulke gevallen, beter als een gevolg der anencephalie aangeduid (zie pag. 498).

Wanneer de anencephale schedel vooruitgaat bij de baring, dan geschiedt de indalmg, door de eigenaardige fixatie van het hoofd, dikwijls in aangezichtsligging. Het kan echter ook zijn, dat de onderzoekende vinger op de meer of minder volkomen ontbloote schedelbasis stoot. Daarbij ontstaande moeilijkheden voor de diagnose zullen door inwendig onderzoek met de halve of de heele hand worden opgelost. Oponthoud in de baring kan door den kleinen schedel niet gegeven worden, maar wel door de breede schouders, die reeds moeite bij het indalen kunnen ondervinden. Wanneer daardoor de schedel niet verder komt en termineeren noodig wordt, loopt

Sluiten