Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorliggende streng zal gemakkelijk herkend worden zoolang er nog pulsaties in zijn. Dan voelt men in de vochtblaas, vóór het voorliggende deel, de klopping en men kan daarna, door voorzichtig heen en weer bewegen van de vingers, ook de streng zelf voelen. Wanneer de voorliggende navelstreng niet meer klopt, zal zij bij het onderzoek allicht over het hoofd gezien worden. Dat is dan echter volkomen zonder beteekenis.

nierapie is natuurlijk alleen noodig wanneer de streng nog klopt, het kind dus nog in leven is. Is dat niet het geval dan behoeft men noch bij voorliggende, noch bij uitgezakte streng iets te doen. Als het kind leeft, heeft men voor de behandeling onderscheid te maken tusschen de voorliggende en de uitgezakte navelstreng.

Bij voorliggende streng is het voor en boven alles zaak, dat men het breken der vliezen tegenhoudt. Men zal dus zoo weinig mogelijk, en nooit tijdens een wee, inwendig onderzoeken en aan de vrouw het persen verbieden. Volkomen rationeel zou het zijn den kolpeurynter aan te leggen en daarmee het breken der vliezen tegen te houden. In theorie is dit dan ook zeer aanbevelenswaardig. De bekende bezwaren, aan de toepassing van den kolpeurynter in de dagelijksche verloskundige praktijk verbonden, maken evenwel ook hier het theoretisch goede middel feitelijk afkeurenswaardig.

Wanneer het bekken normaal is en ligging, houding en grootte der vrucht dit ook zijn, dan drukt de indalende schedel gewoonlijk de navelstreng op zijde en wordt zoo het kwaad verholpen. Het middel, dat bij prolaps van kleine deelen der vrucht met succes wordt aangewend, het regelen van de ligging der vrouw, blijkt hier meestal nutteloos. Van terugtrekken der navelstreng door hefboomwerking, zooals bij den arm geschiedt, kan geen sprake zijn. Hoogstens kan dan de ligging der vrouw op die zijde, aan welke de streng niet is uitgezakt, het opzijduwen van de navelstreng door het hoofd ietwat vergemakkelijken.

Bij prolapsus funiculi met geringe ontsluiting is repositie der navelstreng met de vingers onmogelijk. Daarom heeft men

Sluiten