Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streng aan een extremiteit der vrucht mogelijk zijn. Maar dan zou ook die toch altijd onzekere methode geen voordeel aanbieden boven de veel zekerdere onmiddellijke versie en extractie.

Van forcipale extractie ter wille eener uitgezakte navelstreng zal slechts onder zeer bijzondere omstandigheden sprake kunnen zijn. Dat men een ingedaalden schedel bij volkomen ontsluiting met een kloppende navelstrenglis er naast vinden zal, is toch bijna alleen denkbaar als bij eene multigravida met normaal bekken de schedel met een voorliggende streng tot aan de volkomen ontsluiting op den bekkeningang blijft staan en dan eenzelfde wee den schedel in het bekken drijft en de vliezen breekt, zoodat er prolapsus funiculi ontstaat. Dan zou of de tang óf de expressie volgens Kristeller het leven van het kind kunnen redden.

Bij schouder- of stuitligging zal men, als de ontsluiting gering is, óf afwachten óf, hetgeen beter is, na dilatatie volgens Bonnaire de extractie verrichten.

Wanneer men bij een spontane of kunstmatig teweeggebrachte voetligging de afwachtende houding verkiest dan zal men, als de ontsluiting dat toelaat, extraheeren, zoodra de harttonen of de voelbare pulsaties der navelstreng langzamer, en a fortiori als zij sneller en onregelmatig worden.

Compressie der niet uitgezakte navelstreng kan, tussch en uteruswand en kind, alleen voorkomen als de streng om den rug geslagen is en de vliezen gebroken zijn. Zoolang dat laatste met het geval is, kan alleen eene tijdelijke compressie tijdens een contractie plaats hebben en wanneer de streng niet om den rug geslagen is, kan zij voor eventueelen druk uitwijken. Dit laatste zal zij trouwens in den regel ook nog kunnen doen als zij om den rug heen zit en bovendien vermindert de gelatina Whartoniana het gevaar voor sterken druk op de vaten tusschen twee, toch altijd min of meer zachte deelen Werkelijk gevaar voor druk bestaat dus eigenlijk slechts als de om den rug geslagen streng tevens dun en gespannen is.

Meer gevaar ontstaat er dan ook als de schedel in de holte

51

Sluiten