Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te stevige eivliezen zijn voor dengene, die niet den op pag. '240 gegeven raad wil volgen en dus niet bij 4 a 5 cM. ontsluiting en ingedaalden schedel de vliezen wil breken, in het uitdrijvingstijdperk ongewenscht. Dan toch kunnen de ongebroken eivliezen slechts de uitdrijving der vrucht tegenhouden. De zooeven bedoelde verloskundige zal dus de vliezen met den vinger of desnoods met een instrument (gesloten schaar of koorntang, sonde) hebben te breken, zoodra

de ontsluiting volkomen is.

Wanneer de te stevige vliezen ten slotte spontaan circulair afscheuren, dan bedekt het middenstuk als een kap den schedel der vrucht. Waaraan het overal verspreide volksbijgeloof, dat degene die „met den helm geboren" (né coiffé) is, een gelukskind is, zijn oorsprong te danken heeft, is mij onbekend.

Zeker geldt dat niet voor het kind, dat geheel in de vliezen o-eboren wordt. Dit is alleen mogelijk als de taaie vliezen tevens buitengemeen rekbaar zijn, of als met de uitdrijving van de vrucht ook de placenta afgescheurd wordt van den uteruswand. Daargelaten de in het volgende hoofdstuk te bespreken nadeelen, die voor de moeder in dat plotseling opheffen van den samenhang tusschen uterus en placenta gelegen zijn, is het duidelijk dat zulk een in de vliezen geboren kind bij de eerste poging tot ademhalen zijn leven in gevaar zal brengen door aspiratie van vruchtwater.

Men heeft dus in zulk een geval onmiddellijk de vliezen te verscheuren om het hoofd der vrucht vrij te maken.

Sluiten