Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de vagina zit, wijs- en middenvinger van de rechterhand om de beide enkels en trekt daarmede den voet voor den dag. Zoodra dit gelukt is, omgrijpen de drie overige vingers den geheelen voet. Wanneer groote kracht noodig blijkt te zijn, om het kind verder naar buiten te doen komen, kan de operateur op ééne knie gaan liggen, om zoodoende gemakkelijker naar beneden te kunnen trekken. Zoodra het onderbeen voor den dag komt, wordt dit inet de volle hand gevat. Is het door vernix caseosa zeer glibberig gemaakt, dan slaat men er een doek omheen. Men trekt nu langzaam en gelijkmatig door en let er op, dat men de spontane rotatie van den rug naar voren niet tegenwerkt. Daartoe aan het rechter been met de rechterhand, aan het linker met de linkerhand te trekken is eene onnoodige complicatie van de techniek. Zoodra er ruimte genoeg voor is, vat men de naar buiten gekomen extremiteit met beide handen en zorgt vooral met de hand, die de dij omvat, te trekken. Het been, waaraan men trekt, draait daarbij,, wanneer dit niet door onverstandig vasthouden van het kind belet wordt, regelmatig naar voren. De er bij behoorende bil komt in de vulva voor den dag en de heup, ongeveer de streek van den trochanter, plaatst zich onder den schaambeensboog. Is de vulva zeer wijd en het perineum door vorige baringen ingescheurd, dan kan men in dezelide richting blijven doortrekken, om de andere heup >3 doen geboren worden, Wanneer dit echter niet het geval is, loopt men veel minder kans het perineum te verscheuren, als men nu een oogenblik met trekken ophoudt en de tweede heup over het perineum laat roteeren. Daartoe licht men het geboren been recht naar boven op, zoodat de trochanter tegen de sympbysis aan gedrukt wordt en als draaipunt voor het kinderlijke bekken dient, waardoor de andere heup over het perineum voor den

dag komt (fig. 350).

Rijdt het kind op de navelstreng, dan wordt de streng wat los gemaakt, door zacht trekken aan het naar den rug gaande einde, en de lis over de heup naar achter geschoven, zoodat de romp van het kind er doorheen kan.

Daarna gaat men, als de tweede heup geboren is, weer in

Sluiten