Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wikkelen. Ter wille van het leven van liet kind mag men met de pogingen daartoe niet te veel tijd verdoen en daarom kan het dan noodig worden, dat men den humerus met opzet dwars op zijn midden aangrijpt en breekt, om liever een levend kind met gebroken arm dan een dood kind te doen geboren worden.

Heeft men, al doende, gelegenheid aan de omstanders te

Fig. 356.

Wijze van aanvatten van het kind om den voorliggenden arm tot aohterliggenden te maken.

zeggen, dat men, om het leven van het kind te redden, den arm moet gaan breken, des te beter. Maar men mag zich nooit laten verleiden tot tijdroovende uitleggingen, alleen in het belang van eigen reputatie en met gevaar voor het kind.

Zijn de beide armen ontwikkeld, dan volgt tot slot:

De ontwikkeling van het hoofd. Deze verricht men het best door middel van den handgreep vanMauriceau. Het lichaam van het kind wordt daarbij met den buik op een der voorarmen van den operateur geplaatst en de beenen aan weers-

Sluiten