Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijden daarnaast hangend, zoodat liet kind op den arrn rijdt. Welke arm daarvoor het beste is, wijst zich vanzelf. Is de buik naar links gericht, dan is het de rechter arm en is de buik naar rechts de linker. De toppen van wijs- en middenvinger van de daarbij behoorende hand, dezelfde hand die, volgens de klassieke methode, den voorsten arm van het kind ontwikkeld heeft of zou hebben, worden in den mond der vrucht gebracht en op den onderkaaksrand geplaatst. (Het is duidelijk, dat dit met de andere hand niet zou kunnen geschieden zonder maximale en het vrije gebruik belemmerende supinatie.) De kin wordt nu op de borst getrokken en de in den mond geplaatste vingers hebben tot taak, te zorgen, dat de kin op de borst blijft, zoodat de schedel op zijn voordeeligst, als een kegel met den top vooruit, door de geslachtswegen gaat. Wiis-en middenvinger der andere hand worden daarop haaksgewijze over de schouders geslagen en daarmede wordt het hoofd naar buiten gehaald, (fig. 357).

De richting der tractie wordt op de boven aangegeven wijze door de plaatsing van den schedel in het bekken bepaald.

Moet de schedel nog door den bekkeningang gehaald worden, dan zal de kin naar een eindpunt der dwarse of van een der schuine afmetingen gericht moeten worden en blijven. Is de schedel in de holte gekomen, dan draait de kin gewoonlijk spontaan naar achter. Geschiedt dit niet, dan verrichten dè in den mond geplaatste vingers deze draaiing en nu trekt men, in steeds de horizontale meer naderende richting, tot de grens van nek en achterhoofd onder de symphysis staat. Dan beweegt men, de beide handen in situ latend, den rug van het kind naar den buik der vrouw en roteert zoo het aangezicht, met de kin te beginnen, over het perineum. Daarop volgt de hersenschedel en het kind is geboren.

De handgreep van Mauriceau is ver te verkiezen boven den z.g. Praag'schen handgreep, waarbij twee vingers der eene hand om den schouder geslagen worden en de andere hand de voeten beet neemt en beide handen gelijk trekken. De rotatie om de symphysis geschiedt ook daarbij door den romp van het kind naar den buik der moeder te halen. Bij dezen

Sluiten