Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flexie, te bevorderen. Daardoor wordt dus de plaats der uitwendig drukkende hand bepaald. De richting van den druk moet zijn loodrecht op den bekkeningang en er dient vooral op gelet te worden, dat de helper of helpster niet naar achter drukt en den schedel, in plaats van door den bekkeningang, tegen het sacrura aan duwt. Wordt de uitwendige druk goed en met de noodige kracht uitgeoefend, dan voelt men den schedel plotseling door den vernauwden ingang schieten en heeft dan te zorgen, dat hij niet ook plotseling, ten koste van den samenhang van het perineum, door de vulva getrokken wordt.

Geheel onnoodig is voor de ontwikkeling van het nakomende hoofd de aanwending van den forceps. De schedel, die met den handgreep van Mauriceau, ondersteund dooi uitwendigen druk en zoo mogelijk met gebruik maken van de ligging van Walcher, niet door den bekkeningang gehaald kan worden, kan ook niet zonder ruw geweld, voor kind en moeder gevaarlijk, met de tang geboren worden. Gelukt derhalve de manueele extractie van het nakomende hoofd niet, dan is de perforatie van den schedel ^Hoofdstuk X) aangewezen.

In aansluiting aan deze bespreking van de techniek der manueele extractie moeten nog twee zaken behandeld worden.

Ten eerste, het afhalen van een voet bij stuitligging (indicaties, zie pag. 279). Wanneer men met een volkomen stuitligging te doen heeft en de stuit nog boven den bekkeningang staat, dan is de zaak zeer eenvoudig. De vingers, die naar boven gaan in de bekkenhelft, waarheen de buikzijde der vrucht gekeerd is, ontmoeten dadelijk naast de stuit de voeten en kunnen er een, of beide, beetnemen en afhalen.

Bij eene onvolkomen stuitligging gaat dit evenwel niet. Staat de stuit nog boven den ingang, dan kan men met de hand in den uterus gaan en een voet opzoeken en dien afhalen. Dit vereischt echter een hoog indringen van de hand en als de stuit reeds meer of minder ver is ingedaald, gaat dit slechts met meer of minder moeite. In die gevallen is de handgreep van Pin ar d een uitstekend geschikt middel om een voet af te halen. Men gaat daartoe met de heele hand in de vagina

Sluiten