Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baudelocque uitgevonden instrument. Dit (fig. 372) is een op den forceps gelijkend instrument, doch het is zwaarder

i ji _i . 11

geoouwa, ae smaiiere lepeio ucuben geen vensters en slechts een zeer geringe hoofd- en bekkenkromming en aan het ondereinde der handvatsels is een of andere schroefinrichting aangebracht om het instrument met groote kracht te kunnen sluiten. Men legt het instrument aan op dezelfde wijze als de tang, sluit de handvatsels zoover als men dat doen kan met de handen en schroeft hen daarna geheel dicht, zoodat de schedel tusschen de bladen gepakt en tevens verbrijzeld wordt.

Gemakkelijker nog dan de cephalotribe is voor de extractie van den geperforeerden schedel de cranioclast van Braun, dien men liefst alleen als craniotractor en niet als schedelbreker gebruikt. De cranioclast (fig. 373) bestaat uit twee met het Duitsche tangslot articuleerende armen, doch waarvan de lepels veel smaller zijn dan die van den cephalotribe. De eene lepel, de mannelijke, is solide en draagt aan zijn convexe vlakte scherpe riggels of tanden. De vrouwelijke lepel is gevensterd en

in zijn venster past de solide lepel geheel. Ook de cranioclast heeft aan zijn ondereinde een eenvoudig sluitapparaat met schroef beweging. Een bekkenbocht heeft het instrument niet.

De cranioclast wordt op de volgende wijze gebruikt. Nadat men zich door het invoeren van den linker wijsvinger heeft

Cephalotribe.

Sluiten