Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit een stevige metalen staaf, aan het eene einde voorzien van een dwars handvatsel en aan het andere einde van een scherphoekig omgebogen ged.eelte, dat in een stompen knop eindigt. Het naar beneden gebogen einde van het handvatsel bevindt zich aan dezelfde zijde als de knop van den haak, hetgeen van voordeel is ter contröle van de plaats van den in de genitalia verborgen haak tijdens de operatie. Het instrument draagt den naam van sleutelhaak, omdat het doet denken aan den ouder wetschen kiezensleutel en evenals deze gebruikt wordt als een sleutel, waarmede men een slot opendraait. Met den sleutelhaak verricht men nu de decapitatie op de volgende wijze.

De vrouw wordt genarcotiseerd en met opgetrokken beenen dwars op den rand van het bed of van de tafel geplaatst. Reiniging, ontlediging der blaas, enz. op de gewone wijze. Voor het geval, dat de voorliggende arm niet uitgezakt was, begint men rnet dezen naar buiten te halen. Den buiten de vulva liggenden arm neemt men met de volle hand beet en trekt daaraan zoo krachtig als mogelijk is, zonder den arm van den romp af te scheuren. Blijkt daarbij niets van zelfontwikkeling der vrucht, dan gaat men met den wijsvinger der andere hand langs den afgehaalden arm naar boven, over den schouder heen tot voorbij den hals, en slaat den wijsvinger haaksgewijze om den hals van het kind heen. Nu kan die vinger den hals krachtig naar beneden trekken en de andere hand kan den arm loslaten en den haak nemen. De haak wordt plat langs den arm der vrucht ingevoerd, totdat de inwendig liggende vingertop den knop voelt. Dan geleidt de vingertop den haak, die met de andere hand bewogen wordt, om den hals der vrucht heen. Wanneer eenmaal de knop over het hoogste punt van den hals gekomen is, dan trekt men den haak, steeds geleid door den inwendigen vingertop, met groote kracht naar benedan, zoodat de hals goed door den haak gepakt wordt. Nu draait men, steeds krachtig aan den haak trekkend, het handvatsel langzaam om en wel in zoodanige richting, dat de knop naar het hoofd en niet naar den romp van de vrucht gedraaid

Sluiten